O nás

Projekt LABORARTORIUM – experiment galeria, je spoločným dielom autorov v zmysle ust. § 10 zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Autori si vyhradzujú všetky osobnostné a majetkové práva k tomuto dielu. Akékoľvek porušenie autorských práv a/alebo neoprávnené použitie diela povedie bezodkladne k uplatneniu príslušných nárokov autorov na ochranu ich autorských práv.

 

Autori

 

 Peter Piroch

 Ľuboš Potok

Zmenšíme Ťa!

ku chameleónovi 15x  »  ku škrečkovi 17x  »  ku mravcovi 330x

rezervácia

Vstup do galérie je potrebné si rezervovaťRezervujte sa tlačidlom alebo na +421 907 815 891 | Zobraziť návštevný poriadok