O nás

Projekt LABORARTORIUM – experiment galeria, je spoločným dielom autorov v zmysle ust. § 10 zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Autori si vyhradzujú všetky osobnostné a majetkové práva k tomuto dielu. Akékoľvek porušenie autorských práv a/alebo neoprávnené použitie diela povedie bezodkladne k uplatneniu príslušných nárokov autorov na ochranu ich autorských práv.

 

Autori

 

 Peter Piroch

 Ľuboš Potok

Zmenšíme Ťa!

ku chameleónovi 15x  »  ku škrečkovi 17x  »  ku mravcovi 330x

Školám, škôlkam, táborom a športovým klubomnávštevu u nás v LaborARTóriu nafotíme a pošleme fotky na email.Fotenie je už v cene vstupného.

Zľavnené vstupné - školy, škôlky, tábory: 3€ / osoba (učitelia a vedúci zadarmo).

rezervácia

Vstup do galérie je potrebné si rezervovaťRezervujte sa tlačidlom alebo na +421 907 815 891 | Zobraziť návštevný poriadok

Vstupné: 4€ / osoba. Deti do 2 rokov: zadarmo.