Preskočiť na obsah

O nás

Projekt LABORARTORIUM – experiment galeria, je spoločným dielom autorov v zmysle ust. § 10 zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Autori si vyhradzujú všetky osobnostné a majetkové práva k tomuto dielu. Akékoľvek porušenie autorských práv a/alebo neoprávnené použitie diela povedie bezodkladne k uplatneniu príslušných nárokov autorov na ochranu ich autorských práv.

Autori

E-shop